Stödmedlemsskap - Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Att vara stödmedlem i Uppsala teknolog- och naturvetarkår innebär att du får möjlighet att fortsätta ta del av de arrangemang och arbetet som kåren genomför. Du får möjlighet att få kårens nyhetsbrev och att delta på kårens event, däremot kommer du inte bidra till mandatfördelningen i kårfullmäktige.

Ditt stödmedlemskap är giltigt i ett verksamhetsår och du kommer att få en påminnelse om att förnya ditt stödmedlemskap igen nästa höst.

Stödmedlemskapet koster 150kr.

Vid frågor kontakta Ordförande eller Vice ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår


Tack för att du stödjer Uppsala teknolog- och naturvetarkår!

Quantity
Stödmedlemskap 1 st 150,00 SEK
Verksamhetsåret 16/17

To proceed with the payment, please enter your contact information.

When you press continue you will be asked to confirm the payment, at which point you will be redirected to our secure payment handler.